Dnia 3 marca 2022r. zmianie ulegnie regulamin programu lojalnościowego „JKCOIN" oraz cześć oferty.


Zmiany będą istotne gdyż wpłyną one na cześć oferty.

Nowy regulamin 3.0 jest dostępny do podglądu tutaj.

Główny cel zmian to dostosowanie do zmian w prawie europejskim i polskim.

Jednymi ze zmian są m.in:

a) zwiększenie nagrody w ramach TokenBack z 5% zwrotu do 10% wypłacanych w tokenach lojalnościowych JKCOIN

b) połączenie programu partnerskiego OpenArt Studio, który wynagradzał za polecanie moich usług z programem lojalnościowym TokenBack

c) zakończenie 3 marca 2022r programu JKCOIN Holders oraz zakończenie działania grupy na facebooku JKCOIN Holders.


Aktualna treść regulaminu programu lojalnościowego dostępna jest TUTAJ